Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. januára 2005

Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť! Na čo ešte čakáš? Ako študenti na vysokej škole v Bratislave sme mali biblickú skupinku. Časť našej skupinky chcela robiť evanjelizačné stretnutia, aby aj iní študenti na internátoch mohli prísť a počuť o Pánovi Ježišovi. No druhá skupina ľudí zdanlivo zbožne povedala, že ešte si nie sú istí, či to Pán od nich naozaj chce, či už teraz a či sú na takú úlohu dostatočne duchovne zrelí, že najprv ešte musia pracovať na vlastnom duchovnom raste. Uzavreli to tým, že sa za to ešte budú modliť, či naozaj ide o Božiu vôľu. Keďže tento stav trval dosť dlho, naša skupinka sa rozdelila. Časť ostala uzavretá do seba a do konca štúdia mali len svoju skupinku, no druhá časť ľudí vytvorila tím, a začali stretnutia študentského biblického Klubu MI-31, ktorý funguje dodnes. Možno sa nám nepáči, že nás Pán Ježiš prirovnáva ku sluhom, či skôr otrokom, ktorí musia bez odvrávania plniť rozkazy svojho Pána. No ako kresťania by sme si mali uvedomiť, že sme sluhami Všemocného Boha. Dnešný text nám hovorí, že ako kresťania nemáme len práva, ale aj povinnosti. Tá najhlavnejšia povinnosť je ísť a hovoriť o Pánovi Ježišovi ”všetkým národom”. Tento rozkaz nám bol daný samotným Kristom. Niet o ňom čo špekulovať, niet na čo čakať. Treba ísť a splniť príkaz. Až keď splníme príkaz, môžeme si sadnúť a venovať sa svojim potrebám.