Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. januára 2005

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu? V dobe, o ktorej je v tomto úseku reč, bol Ján Krstiteľ vo väzení. Jeho učeníci Mu oznámili, že Ježiš koná zázraky a divy, a to samozrejme súhlasilo s prvou polovicou Jánových nádejí o prichádzajúcom Mesiášovi. Bolo však vidieť, že Ježiš ,,nepodnikal” nič pre vyplnenie druhej časti Jánových predstáv. Neurobil vôbec nič pre to, aby Jána vyslobodil z väzenia, alebo aby vykonal Boží súd nad Herodesom, ktorý ho uväznil. Prečo? Ako mohol byť Mesiášom, keď nevyslobodil? To, že niekde uzdravil nejakého otroka a inde zasa vzkriesil syna vdovy, bolo v poriadku – proti tomu Ján nenamietal. Ale čo veľké veci? Kedy Ježiš urobí poriadok s vládou utláčateľov? Kedy zvrhne rímsku tyraniu, dá Izraelu politickú nezávislosť a vráti krajine spravodlivú vládu? Tieto otázky veľmi znepokojovali Jána a preto posiela dvoch učeníkov s otázkou: ,,Ty si Ten, čo má prísť, a či iného čakať?” Tento problém netrápil iba Jána. Aj dnes žijú ľudia, ktorí majú pocit, že nemôžu uveriť v Ježiša, keď sa zaoberá iba záchranou jednotlivcov a nie nápravou politických, hospodárskych či sociálnych nedostatkov sveta. Vo svojej odpovedi Ježiš nehovorí, že Boží súd nad zlými ľuďmi a vladármi nikdy nevykoná. Tým, že Ježiš vykonal mnoho zázrakov, naplnil časť toho, čo o Ňom zvestovali proroci. Neskôr vyplní aj to ostatné. Mesiáš postupuje podľa určitého poradia hodnôt. Najprv je treba zvestovať evanjelium jednotlivcom a až potom môže byť vykonaný Boží súd nad svojvoľníkmi a nad nespravodlivými vladármi. Možno sa nám zdá – rovnako ako Jánovi – že nespravodlivosť, ktorú trpíme, volá po odplate. Nesmieme však zabudnúť, že Ježiš je voči nám veľmi trpezlivý a má s nami súcit. On na prvé miesto nekladie odplatu, ale spásu človeka