Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. januára 2005

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú. Úroda sa vydarí, keď sa dobré semeno zasadí do dobrej zeme a dostane správnu mieru slnečného tepla, vlhkosti a hnojiva. V dobrých podmienkach každé semeno prinesie mnohonásobný úžitok. Podobne je to i s duchovným rastom človeka. Ak totiž veriaci kresťan Božie slovo nielen počúva a o ňom hovorí, ale ho aj napĺňa vo svojom každodennom živote, jeho správanie prinesie osoh celému okoliu. Hospodin nám teda daroval svoje slovo k tomu, aby sme ho aplikovali do nášho konania a tak vytvárali prostredie lásky, pokoja, spravodlivosti, služby a radosti. Božie slovo v nás dynamicky pôsobí a premieňa náš život k lepšiemu. Je živé, mocné a má večnú hodnotu. Ako ostrý nôž chirurga zjavuje, akí sme, alebo akí nie sme, no mali by sme byť. Rozsudzuje, čo je dobré a zlé vo svete i v našom vnútri. Dovoľme mu preto, aby nás formovalo a prinášalo výsledky. Nechajme ho pracovať vo svojom srdci aj vo svojej mysli, aby sme sa podobali Pánovi Ježišovi. Svet bude na nás dorážať i naďalej, bude nás zvádzať a potupovať, ale pre Slovo, ktoré bude prebývať v našom vnútri, nás nebude môcť zničiť.