Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. januára 2005

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu. Svetlo pre rodinu. Svetlo a rodina. Žiadna rodina sa doma nezaobíde bez svetla. Už sme si akosi zvykli na túto vymoženosť modernej doby. Stačí predsa ťuknúť do vypínača a je to tu. Všetko je v poriadku. Ale nie je to celkom tak. Mnohým našim rodinám totiž chýba svetlo. Nie elektrické, či svetlo iného zdroja. Ale to, o ktorom Pán Ježiš hovoril: “Ja som svetlo sveta” (J 8,12). Mnohým rodinám chýba svetlo sveta. A to je niečo tragické. Mnohé rodiny schovali svetlo sveta pod nádobu vlastnej pohodlnosti, ľahostajnosti, nezáujmu o svoje spasenie a o budúcnosť vo večnosti. Len nech sa máme dobre teraz! Ale čo potom, keď sa Boh opýta, ako svietilo vaše svetlo pred ľuďmi? Ako je na tom tá vaša rodina? Máte svetlo sveta, aby ste ním svietili na cestu života sebe a ostatným, tým mnohým, ktorí blúdia? Rodina dnes potrebuje najviac svetlo sveta – tým je Pán Ježiš. Na to nezabúdajme.