Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2005

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo.

Register to read more...

Streda, 02. februára 2005

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.

Register to read more...

Štvrtok, 03. februára 2005

Na radosť obrátim ich smútok.

Register to read more...

Piatok, 04. februára 2005

Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad Svätým Izraela.

Register to read more...

Sobota, 05. februára 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami,... nech nás neopustí a nezavrhne.

Register to read more...

Nedeľa, 06. februára 2005

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 07. februára 2005

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Utorok, 08. februára 2005

Blízko je moja spása, príde moja záchrana a moje ramená budú spravovať národy.

Register to read more...

Streda, 09. februára 2005

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia.

Register to read more...

Štvrtok, 10. februára 2005

Nech sa radujú všetci, milovníci Tvojho mena.

Register to read more...

KALENDÁR