Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2005

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo.

Čítať ďalej: Utorok, 01. februára 2005

Streda, 02. februára 2005

Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.

Čítať ďalej: Streda, 02. februára 2005

Štvrtok, 03. februára 2005

Na radosť obrátim ich smútok.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. februára 2005

Piatok, 04. februára 2005

Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad Svätým Izraela.

Čítať ďalej: Piatok, 04. februára 2005

Sobota, 05. februára 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami,... nech nás neopustí a nezavrhne.

Čítať ďalej: Sobota, 05. februára 2005

Nedeľa, 06. februára 2005

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. februára 2005

Pondelok, 07. februára 2005

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. februára 2005

Utorok, 08. februára 2005

Blízko je moja spása, príde moja záchrana a moje ramená budú spravovať národy.

Čítať ďalej: Utorok, 08. februára 2005

Streda, 09. februára 2005

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia.

Čítať ďalej: Streda, 09. februára 2005

Štvrtok, 10. februára 2005

Nech sa radujú všetci, milovníci Tvojho mena.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. februára 2005