Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. februára 2005

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo. A kde je vaša viera? Sú v živote chvíle a dni, že sa cítime tak, ako by sme boli s učeníkmi práve na lodi, keď sa strhla búrka. Vlny rôznych skúšok na nás doliehajú. Už sa nám zdá, že nás to premôže. A ešte k tomu taký silný vietor – ľudia takí neprajní, smršť ich rôznych ”zvláštnych” názorov, že nás to prevracia. A vtedy sa pýtame: Pane Ježišu si pri mne? Hádam spíš? Nevidíš, čo sa to so mnou deje? Je Ti to jedno? Vtedy je potrebné zastaviť sa a opýtať sa: Kde je moja viera? Kde je tá viera, ktorá sa posilňuje slovom Božím a ktorá už toľko o Pánovi Ježišovi počula? Kde je vaša viera, ktorá už počula o tom, ako Pán Ježiš vrátil ľuďom zdravie, nasýtil mnohých nepatrným množstvom jedla, vyhnal démonov zo života ľudí... Ak to tvoja viera už počula, potom si buď istý, že Pán Ježiš dobre vie a rozumie aj tvojej situácii, keď prežívaš v živote búrku. Spoľahni sa na Neho a uvidíš, že On rozkazuje nielen vetru a vode.