Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. februára 2005

Na radosť obrátim ich smútok. Lekár lieči – Boh uzdravuje. Túto múdrosť mi vštepovali od detstva. Aj tento prečítaný text Písma svätého je dôkazom toho, že je to pravda. Žena dlhé roky chorá dala všetok svoj majetok na lekárov a nič. Stačil však dotyk Pána Ježiša. Podobne to bolo aj s Jairovou dcérou. Nechcem však znevažovať prácu lekárov dnes. Tí sú nástrojmi v rukách Božích. Ale preto, aby sme my rozumeli svojmu zdraviu, je potrebné si osvojiť práve túto pravdu. Lekár nám podáva návod a liek, ako bojovať s chorobou. Ale zdravie nám dáva Ten, ktorý nás stvoril, vykúpil a posväcuje v živote viery. A preto, ak máš milý brat alebo sestra zdravotné problémy, počúvaj rady lekára, ale spoľahni sa na Hospodina – On uzdravuje. On uzdravuje nielen choré telo, ale aj tvoju chorú dušu svojou veľkou milosťou. A to je zdravie oveľa cennejšie. Lebo je nám dané pre večnosť.