Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. februára 2005

Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad Svätým Izraela. Božia škola. Tí z vás, ktorí ste absolvovali vodičský kurz, viete, že veľmi potrebné sú pri tom praktické jazdy. Prv než sa naučíme vozidlo ovládať, musíme si to vyskúšať popri inštruktorovi, ktorý dáva na nás pozor (aj keď máme moc nad autom, on na nás dohliada a čím viac vidí, že si vieme poradiť aj sami, prenecháva nám voľnú ruku). Pán Ježiš posiela svojich učeníkov zvestovať kráľovstvo Božie, ale pri tejto práci sa ešte len majú učiť svojmu poslaniu. Dáva im konkrétne pokyny – čo robiť, ako sa zachovať v rôznych situáciách, dáva im moc a vládu konať aj zvláštne veci – uzdravovať a vyháňať démonov. A oni to konajú tak, že keď o tom počujú iní (Herodes), žiadajú si vidieť Pána Ježiša. Tak aj nás Pán Ježiš učí. Posiela, dáva nám moc konať rôzne veci, napomína nás, dáva pokyny a dohliada na nás, či to konáme správne. Sme v Božej škole, kde sa treba učiť, ako zvestovať kráľovstvo Božie. A čím viac sa nám to darí, tým viac nám Pán Ježiš otvára dvere ďalej a ďalej... Len sa snaž nesklamať Pána Ježiša.