Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. februára 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami,... nech nás neopustí a nezavrhne. Z mála môže byť aj viac ako dosť. Keď Pán Ježiš káže učeníkom nasýtiť zástup asi 5000 ľudí. Im sa to zdá byť celkom nemožné – majú predsa len 5 chlebov a dve ryby. Bolo by potrebné nakúpiť viac. No to, čo ľuďom je nemožné, je možné u Boha. A celý zástup sa nasýtil a ešte aj odrobín bolo 12 košov. Ako často počujeme hovoriť – máme málo. Niet dosť na to a to... My ľudia máme túžbu, aby to, čoho máme málo, zmenil nejaký zázrak. Ale skúsme to dať do rúk Pána Ježiša a je z toho hneď viac, ako potrebujeme. Táto udalosť nás chce teda učiť tomu, aby sme vo chvíľach, keď sa nám zdá, že máme málo, spoliehali sa na Toho, ktorý z toho mála vie urobiť viac než dosť. Máš milý brat a sestra málo? Netvrdím, že to nie je tak – ale dávam ti do pozornosti, aby si to málo zveril/a do rúk Božích a uvidíš, čo všetko sa s tým ”málom” dá urobiť. Na neho sa spoliehaj, On vykoná.