Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. februára 2005

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Podiel, ktorý nebude odňatý. My všetci sme tak trochu Márie a Marty z dnešného textu. Niekedy sme ako Marty – sme príliš zaneprázdnení posluhovaním – praktickou službou blížnym, zamestnaním, prácou a potrebujeme sa niekomu vyžalovať: ”Nedbáš, Pane, že sa sám/a snažím..., ostatných ako keby to ani nezaujímalo..., som na všetko len sám/a..., prečo mi nikto nepomôže...“ Tá usilovnosť je na mieste, zvlášť ak ide o prácu v cirkvi. No práca, hoci, ako potrebná, je len práca... Potrebujeme byť aj ako Márie. Táto žena nám ukázala, čo je potrebné, aby naša práca nevychádzala navnivoč. Mať dobrý podiel pri nohách Pána Ježiša. Ten nám nebude odňatý. Práve dnešný deň nás volá k tomu, aby sme si našli čas a priestor posedieť si s Pánom Ježišom. V pokoji, bez zhonu, bez akejkoľvek práce počuť Jeho hlas. Bez tohto podielu sa nám bude zdať všetka naša námaha márna. Ale s Jeho prítomnosťou ako veľké dielo. Pán Ježiš nech prežaruje vašu domácnosť svojou prítomnosťou, aby ste mali podiel, ktorý vám nebude odňatý.