Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. februára 2005

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov. Kto je pre teba Ježiš? Vzťah k životu, k ľuďom, prírode, hodnotám, pravde, pokoju, láske, poznaniu, a pod. môže byť rôzny. Aj vzťah k Bohu je rôzny. Pre jedných je Boh fenomén a pre iných vzácnou historickou postavou 1. storočia. Téma jedného z mládežníckych stretnutí bola: “Ja Ho nepotrebujem.” Tak sa správajú mnohokrát ľudia aj napriek tomu, že v hľadaní už spomínaných hodnôt vyznievajú až zúfalo. Peter spoznal v Pánovi Ježišovi Kristovi Božieho Syna. Boha, ktorý je živý. Boha, ktorý ponúka naplnenie a nie prázdno. Boha, ktorý ponúka hodnoty. Zachraňujúca milosť bola a je natoľko očarujúcou, že učeníci nie celkom vážne brali do úvahy to, že cenou za ich život je Jeho smrť. A preto, čím je pre teba kresťanstvo? Kto je pre teba Ježiš Kristus? Ako by vyzeralo tvoje vyznanie hovorené ku Kristovi? Matka Tereza raz povedala: “Milujeme Boha nie preto, čo nám dáva, ale preto, čo si chce vziať od nás.”