Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. februára 2005

Blízko je moja spása, príde moja záchrana a moje ramená budú spravovať národy. Poznáš chuť modlitby? Príbeh, ktorý sme dnes čítali z Lukáša, má vlastne dve témy. Ježišova modlitba a Ježišovo premenenie. Keďže šiel Ježiš hore na horu, aby sa modlil, nebolo premenenie cieľom Jeho výstupu, ale prostriedkom, ktorý Boh použil, aby vyslyšal modlitbu, čo Mu bola adresovaná. Koho mohol Pán povolať za svojho nasledovníka a do svojej služby, toho sa vždy usiloval odviesť z plnosti zážitkov a z návalu v službe do ticha. On vie, že na nazbieranie nových síl, na vyriešenie neriešených otázok, na získanie nových perspektív potrebujeme také hodiny. Hodiny ticha. Preto nám ich zaobstará, aby mohol s nami pobudnúť v Otcovej blízkosti. Náš život a naša služba sú blahoslavené vtedy, keď vieme v tichosti počúvať Boha. Na jednej zo svojich návštev som stretol priateľa, ktorý ma prekvapil otázkou: “Kedy ráno vstávaš?” “Ako príde,” odvetil som. “A prečo sa pýtaš?” “Len som chcel vedieť či skoro ráno, keď “svet” ešte spí a Boh v tichu hovorí alebo vtedy, keď už svet hovorí a tak Boha nepočuť.”