Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. februára 2005

Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Božia a ľudská moc. Keď sme si včera čítali o Ježišovom premenení, dnes čítame príbeh o bezmocnosti učeníkov pri trpiacom na zrádnik. Úžasný kontrast medzi nebeskou scénou premenenia a touto priepastnou scénou, v ktorej sa zdalo, že démon mučenia triumfuje nad všetkými ľuďmi, ktorí obklopovali posadnutého. Zdá sa, že toto uzdravenie nemohli uskutočniť učeníci pre neveru. Ako je to možné u samotných učeníkov Pána Ježiša Krista? Viera je dôvera, ba presvedčenie, že neviditeľné a nereálne Boh dokáže zviditeľniť a zreálniť. Medzi Jeho mocou a mojím chcením je taký nepredstaviteľný rozdiel, že to až vyvoláva úžas. Ako to je v tvojom živote? Čo pre teba znamenajú slová z Daniela 10,12: “Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojím Bohom, tvoje slová boli vyslyšané a ja som prišiel práve kvôli tvojím slovám.”