Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. februára 2005

Nech sa radujú všetci, milovníci Tvojho mena. Za koho sa postavíš? Keď som bol študent na strednej škole, moji spolužiaci zistili, že som veriaci človek. Hneď začalo posmievanie a odsudzovanie. Hanbil som sa. Bolo to pre mňa v tej chvíli hlúpe. Cennejšie bolo priateľstvo s kamarátmi ako priateľstvo s Pánom Ježišom. A v tomto nám dáva Božie Slovo úžasný príklad – dieťa. Ak Ježiš postaví dieťa ako predmet výkladu, nepredstavuje ho ako pokorného služobníka, ale ako slabé, nevedomé a úbohé stvorenie. Je Božím zákonom, že čím je človek sám v sebe slabší, tým bohatšou mierou sa naňho vylieva plnosť lásky nebeského Zástancu. Čím sme pred Bohom zraniteľnejší, tým väčšie puto môže byť medzi nami. Presne tak, ako to je s dieťaťom a rodičom. A preto: Za koho sa počas dnešného dňa postavíš ty? Za lož alebo pravdu? Za potešenie alebo zranenie? Za pokoj alebo svár? Za koho sa postavíš?