Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. februára 2005

Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. Poď s Ním …! Hľadanie nadšenia a opojného osvieženia, túžba nasýtiť sa duchaplnými ideálmi, túžba po uplatnení, úcte a pohode nie je ani najmenej oprávnená, ba stratila u Ježiša akýkoľvek zmysel a cieľ. Kým sú však na svete ľudia, pre ktorých nasledovanie Krista a bezpodmienečná, striktná poslušnosť Jeho požiadavkám sú dôležitejšie ako celý svet, má kresťanstvo na tomto svete svoje miesto. Človek z nášho príbehu žije vo vzletných myšlienkach, ale Ježiš naopak žije v realite nášho života. Boh v Kristu nelieta v snoch či ideáloch tohoto sveta. Pozná realitu ľudského hriechu, a preto pozná aj tvoju situáciu, respektíve tvoj život. No a preto môžeš ísť so svojou silou, môžeš ísť s rodinou či priateľmi. Ale môžeš ísť aj s Ježišom, a to oslobodzuje. Poď s Ním a môžeš spoznať viac z toho čo ponúka svet. Poď s Ním a môžeš spoznať väčšie zázraky, ako si čítal v nejakej encyklopédii. A napokon poď s Ním a uzrieš večný život.