Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. februára 2005

Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Pán Ježiš vysiela sedemdesiat učeníkov, aby išli zvestovať evanjelium, uzdravovať chorých a pomáhať skľúčeným. Posiela ich všade tam, kde chce aj on sám ísť. Dáva im presné inštrukcie, ako sa majú správať. Taktiež ich upozorňuje na to, že to nebude jednoduché, ale že ich čakajú protivenstvá. Pri odmietnutí majú učeníci odísť a prenechať súd Pánu Bohu. Niečo podobné sa deje dodnes. Pán Ježiš si vysiela svojich pracovníkov na Božiu žatvu. Aj dnes dostávame podobné inštrukcie. Máme priniesť zvesť o záchrane v Pánovi Ježišovi. Máme sa zaujímať o chorých a pomáhať im, modliť sa s nimi za uzdravenie. Máme pomáhať biednym a tým, čo sú na okraji spoločnosti. Taktiež platí aj dnes to isté, že nie všetci ľudia nás príjmu s otvorenou náručou. Často zažijeme odmietnutie a pohŕdanie. Nemáme zlorečiť, preklínať, bojovať, ale máme všetko porúčať Bohu. Ak sme z radu učeníkov Pána Ježiša Krista, tak potom sme podobne poslaní všade tam, kde chce ísť Pán Ježiš. Ostáva nám preto len poslúchnuť jeho výzvu: “Choďte! Pripravte Mu cestu. Pripravte Mu ľudí.”