Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. februára 2005

Cti otca svojho i matku svoju. V službe pre Pána Ježiša Krista sa nám ľahko môže stať, že sa dostaneme do zákonníctva. Pán Ježiš to dobre vie. V jeho dobe to nebolo inakšie. Ľudia sedeli okolo Neho a počúvali náuku o milosti Božej, ale zákonníkovi to nedalo. Vstal a pýta sa, čo robiť, aby dosiahol večný život. Ako odpoveď sa mu dostala suma zákona, ktorú väčšinou vieme naspamäť. Zákonník neprestáva. V Ježišovej odpovedi ho trápi ten blížny. Ako odpoveď sa mu dostáva nádherný príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Presne také isté je aj naše zákonníctvo. Slúžime Bohu, máme na všetko odpovede. Máme veľké poznanie o Bohu a rozumieme skoro všetkému. Prichádza však moment pravdy, ktorý sa volá LÁSKA. Pán Ježiš rozpráva o milosti, o spasení, o záchrane, a to všetko bez zásluh. Pre človeka, ktorý je sebec a na všetko pozerá cez prácu, zásluhy, odmeny, cez zákon, je to veľmi ťažké. Ako sa dá z toho vykľučkovať? Ako kresťania máme len jednu cestu, cestu lásky. Ak milujeme Boha, potom neostáva nič iné, iba milovať aj blížnych. Blížni sú všetci ľudia okolo nás. Nechajme sa premeniť Božou láskou: zo sebcov na milujúce bytosti.