Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. februára 2005

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Služba pre Pána Ježiša v sebe skrýva mnohé úskalia. Jedným z nich je, moderne povedané, workoholizmus. Dalo by sa to preložiť ako posadnutosť prácou. Mária a Marta milovali Pána Ježiša a s láskou Ho vždy prijali do svojho obydlia. Pán Ježiš ich mal tiež veľmi rád, veď vzkriesil z mŕtvych ich brata Lazara. Jedného dňa si k nim prišiel opäť oddýchnuť. Marta má starosť o pohostenie a všetko chystá, Mária si sadá k Ježišovi a počúva Jeho rozprávanie. Nám sa zdá nespravodlivé, že Pán Ježiš nechváli Martu, ale hovorí, že Mária si správne zvolila. Ako to máme chápať? Ako hriešni ľudia sme zvyknutí, že treba pracovať, že je potrebné postarať sa o seba, rodinu, o hostí. Stále okolo seba vnímame tlak: toto a toto je potrebné urobiť. Celá spoločnosť nás tlačí, že za prácu dostaneme odmenu, a len preto môžeme vôbec prežiť. Nejako podobne to prenášame do kresťanstva tým, že si myslíme asi toto: Čím viac budeme robiť pre Krista, tým si viac zaslúžime následný život s Ním. Pán Ježiš aj nám odkazuje: Jedno je potrebné: byť ako Mária. Máme si nájsť čas a sadnúť si k nohám Pána Ježiša. Zastaviť sa a počúvať, čo nám chce povedať náš Majster. Máme si nájsť čas k modlitbe, k rozjímaniu nad Písmom, k stíšeniu. Nie je potrebné stále viac a viac pracovať, ale vždy byť pri Pánovi Ježišovi. Potom aj naša služba bude pod Jeho kontrolou. Naučíme sa slúžiť správne a s mierou.