Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. februára 2005

Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. Kto by z nás nepoznal modlitbu Pánovu – Otčenáš. Už bolo veľmi veľa o nej napísané a povedané. Je možné k tomu ešte niečo pridať? Ak by sme čítali verše pred touto modlitbou, tak sa nám ponúka nová dimenzia jej chápania. Vybrali sme si jednu z prosieb Otčenáša: I neuveď nás do pokušenia. Na kresťana číhajú v živote mnohé pokušenia a iste je pravdou, že ich je nespočetne veľa. Verše 10. kapitoly, ktoré sú pred Otčenášom nás však upozorňujú na pár konkrétnych pokušení. Môžeme preto Pána Boha prosiť: Otče náš, neuveď do pokušenia: – hnevu a odsudzovania druhých ľudí, keď sa cítime spravodliví; – chválenia sa svojou službou, keď hovoríme, akí sme skvelí; – zákonníctva, keď si myslíme, že to vieme my sami najlepšie; – prepracovanosti, keď sa vnímame ako nenahraditeľní. Už nám len zostáva dodať to posledné: Nech sa tak stane – AMEN.