Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. februára 2005

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si odpradávna získal, vykúpil ako svoj dedičný kmeň, vrch Sion, na ktorom prebývaš. Náš Majster uvádza príklady zo života, aby všetci pochopili, čo chce povedať. Najskôr hovorí o neodbytnom mužovi, ktorý nakoniec zoženie od priateľa chlieb, aj keď je to v noci. Potom pokračuje výpoveďami o otcoch. Je samozrejmé, že otec nedá synovi miesto chleba kameň, ani miesto ryby hada, ani miesto vajca škorpióna. Otec nebeský je oveľa láskavejší k nám ako naši pozemskí otcovia. On nám dáva Ducha Svätého. Ako krehkí ľudia potrebujeme prosiť nášho Otca nebeského o veľa vecí. Vlastne bez Jeho pomoci nemôžeme nič vykonať. Potrebujeme prosiť za také samozrejmé veci, ako je jedlo. Pán Ježiš to vyjadril chlebom, rybou, vajcom. O čo viac potrebujeme prosiť, keď ide o ostatné veci našich životov, o naše bývanie, rodinu, prácu, školu,... A pozrime sa ešte ďalej. Je samozrejmé, že potrebujeme prosiť Pána Boha o vedenie aj v oblasti služby. Je smutné, ako často na to zabúdame. Možno si myslíme, že Pána Boha to všetko nezaujíma, že sme v tom ostali sami, ale opak je pravdou. My sami nevieme, čo potrebujeme do všetkých tých detailov nášho života. Preto potrebujeme prosiť Nebeského Otca, aby sme dostali dar Ducha Svätého, ktorý by nás viedol a učil a to pre každý moment našich dní.