Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. februára 2005

Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú ti, čo Ťa nenávidia. Beda! Dnes sa s Ježišom presúvame medzi nábožných ľudí, ktorí sú úplne oddaní dodržiavaniu predpisov Starej zmluvy. Mohli by sme sa nazdávať, že Ježiš sa konečne dostal do spoločnosti ľudí, s ktorými sa bude môcť fundovane a odborne porozprávať o Mojžišovom zákone. No namiesto príjemnej debaty nasleduje zdrvujúca kritika. Ježiš ostro kritizuje farizejov, pretože dbajú na čistotu rúk, ale zanedbávajú čistotu srdca. Pán Boh však nepotrebuje vidieť žiadnu verejnú show, akú pri kultickom očisťovaní predvádzali farizeji. Je márne namýšľať si, že čisté ruky sú symbolom morálnej čistoty. Pre Pána Boha je podstatné zmýšľanie nášho srdca, naše postoje, naše správanie sa v tomto svete, ktoré vyplýva z hodnôt, ktoré vyznávame a prakticky aj dokazujeme. Ďalej Ježiš farizejov kritizuje, pretože dávajú desiatky, ale nekonajú spravodlivo. Oveľa dôležitejšia je láska k Bohu, ktorú dokazujem láskou k blížnemu. Dávať desiatky zo všetkého možného, a pritom nemilovať Boha je tragický sebaklam. Ďalej farizejom vyčíta, že radi prijímajú chválu od ľudí. Nie je predsa možné konať pre slávu Božiu. Farizeji vymýšľali pre ostatných nemožné náboženské požiadavky, a tak sa namiesto podstatných vecí sústredili na zbytočnosti. A napokon nechceli prijať pravdu o Ježišovi a bránili vo viere ostatným. Farizeji a zákonníci sa vydali na zlú cestu, pretože sa sústredili na vonkajší vzhľad a prehliadali stav svojho srdca. Toho istého hriechu sa dopúšťame i my, keď je naša služba motivovaná túžbou byť obdivovaný a nepramení pritom z čistého srdca a z lásky k ostatným. Druhých môžeme oklamať, Boha nie. Nebuď preto kresťanom len navonok! Vydaj najprv svoje srdce, svoju myseľ, jednoducho seba samého pod Božiu vládu a potom nebudeš musieť robiť ”kresťanskú” pretvárku na verejnosti!