Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. februára 2005

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov. Zrak. Obidva príbehy majú spoločnú jednu vec: zrak. Jeden zo zmyslov človeka. Ak ho nemáme, nevidíme krásu a veľkosť Božej lásky v stvorení, v prírode, ľuďoch… Takým boj aj slepec pri Jerichu. Človek však môže stratiť aj tzv. duchovný zrak a vtedy nevidí krásu a veľkosť Božej lásky v spasení, v osobe Ježiša Krista. Takými zas boli učeníci. Naším príkladom pre dnešný deň má byť teda slepý žobrák. Nemal síce telesný zrak, ale v Ježišovi videl Mesiáša, Syna Dávidovho – Kráľa. Volal na tohoto Kráľa vo svojej biede a ťažkostiach. Túžil po Jeho pomoci, a tak ho neodradili ani tí, ktorí ho odhovárali. A čo urobil Kráľ? Mohol prejsť len tak okolo. Nemusel sa ani obzrieť na tohoto chudáka. Ale náš Kráľ je iný. Obetoval svoj život za každého z nás. Zomrel, aby sme my mohli žiť a vstal, aby sme mohli žiť naveky. Prečo by sa teda taký Kráľ, čo za teba zomrel, nesklonil aj k tvojim ťažkostiam? Aj dnes sa ťa pýta: “Čo chceš, aby som ti urobil?