Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. februára 2005

Hospodin bol s ním (Jozefom); a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil. Kto teda môže byť spasený? U Boha je všetko možné. Dosiahnuť spasenie mohol slepý žobrák. A dosiahnuť ho môže aj bohatý Zacheus. Každý z nich potreboval spasenie. Nielen kvôli večnosti, ale aj kvôli kvalite tohoto pozemského života. Colník Zacheus vôbec nežil čestným životom. Ľudia ho nemali radi, vyhýbali sa mu. Neprijímali ho ani v synagóge, veď sa spriahol s Rimanmi a ožobračoval ľudí. Bol osamotený, aj keď bohatý. Stratil cestu do Božieho kráľovstva. Môže ju vôbec niekedy nájsť? Áno! Každý môže! Kristus dáva každému šancu. Nespočetne veľa šancí. Ale nikoho nenúti. Na tú cestu sa musí každý vybrať sám. Tak aj Zacheus musel ísť. Vyliezol na strom. Iba tak totiž mohol dokázať svoju túžbu vidieť Ježiša. Aj keď Ho všetci odmietali, Ježiš ide rovno do jeho domu – mení jeho osobný, pracovný i rodinný život. V Božej priazni získal to, čo celé roky márne hľadal v bohatstve. Možno aj ty dnes stretneš mnoho ľudí, ktorí v tvojich očiach nemôžu byť spasení. Ale spomeň si: Ježiš = Šanca pre každého. Možno ti tých ľudí Boh poslal do cesty, aby si im o tejto šanci hovoril.