Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. februára 2005

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. Lebo som otcom Izraela. Dar. Ježiš Kristus mal okrem iných aj jeden veľmi dobrý dar. Vedel pohotovo a múdro reagovať na okolnosti. Aj dnešné podobenstvo je takouto reakciou na očakávanie skorého príchodu Božieho kráľovstva. Akoby Kristus chcel povedať: ono to nie je všetko také ľahké. Ja sa síce vrátim ako Kráľ a niektorí z vás budú so mnou kraľovať, ale dovtedy musíte niečo urobiť. 1. Pán zveril niečo zo svojich prostriedkov každému služobníkovi. 2. Množstvo zodpovednosti služobníkov v Božom kráľovstve je do istej miery závislé na vernom používaní a rozvíjaní darov, ktoré im Pán Boh zveril. 3. Pri svojom návrate zvolá Pán všetkých služobníkov, aby ukázali, ako so zvereným majetkom naložili. Každý človek dostal svoju hrivnu. Každý s ňou aj sám musí hospodáriť. Čo s ňou urobí, je len a len jeho vec, lebo aj následky si bude musieť niesť sám. Takým človekom si ty i ja. Ak budeš hospodáriť verne, budeš odmenený, ešte ti tvoj Majster aj pridá. Ak nie… Nikdy sa však nevyhováraj na Boha, lebo On je spravodlivý. Nebude od teba pýtať viac, ako ti dal. Využi aj dnes svoje dary na slávu Božiu a na svoje spasenie.