Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. februára 2005

Tu som, nech (Hospodin) urobí, ako uzná za dobré. Skutočná obeť. Chudobná vdova nedáva pre pochvalu. Do chrámových pokladníc bohatí hádzali mnoho. Fungovalo to asi ako na ”dražbe”. Pri pokladnici oznámili sumu dozerajúcemu kňazovi, ktorý to pred všetkými zverejnil. Chudobná vdova dáva aj to, čo nemusí. Dáva dve drobné mince veľmi malej hodnoty. Pozoruhodné je, že dáva vôbec niečo a že nežiada nejakú podporu. Dáva totálne všetko. Keby si jednu mincu nechala na živobytie, každý by to pochopil. Týmto však dokazuje, že vidí Božiu lásku aj vo svojej chudobe. Chudobná vdova nedáva zo zvyšku. Bohatí síce mali mnoho, ale nedali Bohu to, čo im zostalo. Mohli to byť naozaj veľké sumy. Ale Boh nemeria veľkosť daru podľa toho, čo mu dáme, ale podľa toho, čo nám zostane. Boháči dali Bohu možno desiatky, možno aj viacej, ale ešte viacej zostalo im samotným. Ich obeť vôbec nebola obeťou, lebo obeť bolí a ich nebolelo nič. Chudobná vdova dáva z nedostatku. Sama má nedostatok, ale Božie dielo nesmie byť poškodené. Pán Boh je v jej živote na prvom mieste, Jemu dôveruje. On nám totiž vždy pridá omnoho viac, ak budeme predovšetkým hľadať jeho kráľovstvo.