Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. februára 2005

Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom. Oslava, ktorú nemožno umlčať. Pri vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema sa mieša radosť so strachom. Jedni Ho oslavujú ako Mesiáša a ich srdcia sú naplnené nádejou na novú budúcnosť. Druhí sa obávajú dôsledkov budúcnosti, v ktorej by mal vládnuť Pán Ježiš. Preto sa pokúšajú umlčať radostné volanie zástupov. To však nie je možné. Toto volanie pramení zo sŕdc, ktorých sa dotkol Boh. Očistil ich a premenil mocou svojho slova. Kto sa pokúša umlčať túto radosť, skončí ako mesto Jeruzalem. Budú za neho hovoriť už len pozostatky kameňov v rozbúraných múroch jeho niekdajšej slávy. Možno aj my v dnešný deň vidíme veľa dôvodov, pre ktoré by sme sa chceli pridať radšej na stranu tých farizejov zo zástupu. Zamestnáva nás príliš veľa zodpovedných obáv o budúcnosť. Bojíme sa dôsledkov, ktoré má vláda Božia v našich srdciach. Nevidíme dôvod na oslavu a radosť. Dokonca nám vadia tí, ktorých srdcia sú naplnené radosťou. A predsa aj nás dnes Pán Ježiš znova pozýva, aby sme sa postavili na stranu tých, ktorí Ho svojím životom oslavujú. Napriek obavám, napriek zlým skúsenostiam. Prosme Ho, aby nám otvoril zrak pre nádej tak, ako to urobil, keď uzdravoval slepých a chromých.