Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 21. februára 2005

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Register to read more...

Utorok, 22. februára 2005

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Register to read more...

Streda, 23. februára 2005

Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú ti, čo Ťa nenávidia.

Register to read more...

Štvrtok, 24. februára 2005

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Register to read more...

Piatok, 25. februára 2005

Hospodin bol s ním (Jozefom); a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Register to read more...

Sobota, 26. februára 2005

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. Lebo som otcom Izraela.

Register to read more...

Nedeľa, 27. februára 2005

Tu som, nech (Hospodin) urobí, ako uzná za dobré.

Register to read more...

Pondelok, 28. februára 2005

Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom.

Register to read more...

KALENDÁR