Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 21. februára 2005

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. februára 2005

Utorok, 22. februára 2005

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Čítať ďalej: Utorok, 22. februára 2005

Streda, 23. februára 2005

Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú ti, čo Ťa nenávidia.

Čítať ďalej: Streda, 23. februára 2005

Štvrtok, 24. februára 2005

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. februára 2005

Piatok, 25. februára 2005

Hospodin bol s ním (Jozefom); a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Čítať ďalej: Piatok, 25. februára 2005

Sobota, 26. februára 2005

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. Lebo som otcom Izraela.

Čítať ďalej: Sobota, 26. februára 2005

Nedeľa, 27. februára 2005

Tu som, nech (Hospodin) urobí, ako uzná za dobré.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. februára 2005

Pondelok, 28. februára 2005

Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. februára 2005