Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. marca 2005

Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Slzy, ktoré očisťujú. Sú bezmocné slzy a sú slzy, ktoré majú veľkú moc zmeniť srdce človeka. Tie prvé vyvierajú z hnevu, tie druhé z ľútosti. Pán Ježiš plakal nad mestom Jeruzalem. Boli to slzy ľútosti. Bolo mu ľúto, že obyvatelia mesta nedokázali vidieť to, na čo im On svojím slovom poukazoval. Prinášal pokoru, ale odpovedala mu urazená pýcha. Jeho slzy ľútosti však nie sú bezmocné. Očisťujú. Spôsobia to, aby chrám zanesený špinou kupčenia bol čistý. Chrám sa vráti sa k svojmu pôvodnému určeniu a bude domom modlitby. – Potrebujeme slzy ľútosti, ktoré očisťujú. Sú veľkým darom milosti a vzácnosťou. Tam, kde ľudia vedia s ľútosťou zaplakať nad svojim hriechom, rodí sa nový začiatok. Dokonca aj tam, kde vieme s úprimnou ľútosťou zaplakať nad tvrdosťou iných sŕdc, môžeme vidieť ich obmäkčenie a ochotu pre zmenu. Prosme o takéto slzy ľútosti a všímajme si slzy, ktoré iní vyronili pre náš hriech.