Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. marca 2005

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Stratené dedičstvo. Tí, ktorí mohli získať všetko, napokon všetko stratili. To sa opakuje v živote mnohých ľudí. Dedičstvo vytvorené s láskou a obetavosťou je pripravené, aby slúžilo mnohým. A predsa sa stáva predmetom sváru. Požehnanie dedičstva sa stáva kliatbou pre tých, ktorí nechápu láskavý zámer celých generácií zveľaďovateľov dedičstva. Takto Pán Boh pripravil záchranu pre všetkých ľudí. S trpezlivou láskou a obetavosťou od večnosti myslel na záchranu človeka. Urobil všetko pre to, aby sme sa stali dedičmi večného života. Poslal vlastného Syna, aby Ho urobil služobníkom všetkých. A predsa vždy znova prichádzajú ľudia, ktorí nechápu tento láskavý, zachraňujúci plán Boží. Požehnanie dedičstva spásy Pán Boh aj dnes mnohým odníma a mení na kliatbu otroctva. Komu? Tomu, kto moc Božieho Slova ”privatizuje” a používa na upevnenie svojej moci. Tomu, kto so zvereným dedičstvom spásy v cirkvi neslúži, ale sa sporí o to, kto ho vlastní a má moc o ňom rozhodovať. Prosme Pána, aby nás naučil verne nakladať so zvereným dedičstvom. Je to veľké dedičstvo s veľkým požehnaním. Zachraňuje ľudí pre večnosť. Ak ho stratíme, stratíme všetko.