Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. marca 2005

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou. Chlieb pre nový život. Nie je jedno, čím sa sýtime. Lekári dnes stále viac upozorňujú na nebezpečenstvá, ktoré so sebou prináša potrava. To, čo sa na prvý pohľad zdá byť dobré a kvalitné, môže v sebe skrývať nežiaduce prísady, ktoré ohrozujú náš život. Je teda potrava, ktorá nevedie k životu, ale k smrti. V duchovnom živote nadovšetko záleží na tom, aký je pôvod vecí, ktorými sýtime svoju dušu. Pán Ježiš seba ponúka ako chlieb pre nový život. Nie je to chlieb, ktorý síce sýti, ale napokon dovedie k smrti. Je to chlieb života večného. Jeho zachraňujúca funkcia spočíva v tom, že spája človeka s Bohom. Keď prijímame tento chlieb, ktorého pôvod je vo večnosti, večnosť sa stáva súčasťou nás. Je to skutočnosť, ktorú možno pochopiť a prijať vierou. Bez viery vyznieva ako absurdná, tvrdá a neprijateľná. Vo viere, ktorú v nás ako dar milosti pôsobí Duch Svätý, sa táto skutočnosť stáva zachraňujúcou. Prosme preto o chlieb pre nový život a prijímajme ho, aby nás zachránil pre večnosť.