Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. marca 2005

Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Keby sme si zobrali papier, rozdelili na polovicu a písali si na jednu stranu to, čo nám Boh každodenne dáva a na druhú opačnú zase to, čo my dávame Bohu. Myslím si, že na tej strane, čo dávame my, by zostalo veľa voľného miesta. Človek rád dostáva, akosi veľmi nerád dáva. Čím je človek bohatší, tým je jeho ruka k dávaniu akosi viac zatvorená. Toto si všimol i samotný Pán Ježiš Kristus, keď pozoroval ľudí, ktorí prichádzali k chrámovej pokladničke, aby do nej obetovali. I vtedy boli rôzni ľudia so svojimi svojskými povahami a názormi. Rôzne pohľady boli i na dávanie a obetovanie darov Pánu Bohu. Obeť chudobnej vdovy, ktorá dala všetko, čo mala, je pozoruhodná práve v tom, že táto žena bola celkom a úprimne odovzdaná do Božej ruky, pod Božiu opateru. I keď dala všetko, čo mala, vedela, že Boh sa o ňu postará. Kiež i naša viera neustále rastie a upevňuje sa z odovzdanosti a dôvery v Pána Boha. Nech i slová Pána Ježiša: “Ja som s Vami po všetky dni až do konca sveta”, sú pevnou istotou pre každý nový deň.