Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. marca 2005

Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina. Nazývať sa kresťanom sa stalo pre mnohých hitom dnešných dní. Často ale je to len akési skrývanie pod tento názov. Byť kresťanom, patriť Kristovi, to nesie so sebou i mnohé riziká. Práve o nich hovorí i text určený pre dnešný deň. Znamenia konca času a práve s tým sú spojené i slová Pána Ježiša Krista: “A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.” Teda nie oslavovať, chváliť za to, že Kristus je naším Pánom, ale práve naopak. Budú vás nenávidieť. – Týchto mojich pár myšlienok vyzerá, ako by som vás chcel nimi odradiť. No vôbec nie, práve naopak! Postaviť sa pod Kristov prápor a s Ním bojovať proti telu, diablovi a svetu - to je tá najúžasnejšia vec pre človeka. Vytrvalosťou si zachováme životy. Buď verný až do smrti a dám Ti veniec života, zasľubuje Pán.