Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. marca 2005

Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal: Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. Aká nás čaká budúcnosť? To je otázka, s ktorou sa stretávame denne. Kladú si ju mladí i starí. Jedni si o nej robia len plány a druhí poučení tým, čo prežili pred mnohými rokmi, varujú, aby sa neopakovali staré chyby. Budúcnosť je skrytá pred človekom. Mnohí sa snažia ju zistiť a siahajú pritom po rôznych predpovediach, veštbách, ku vykladaniu kariet či študovaniu horoskopov. Odpoveď na otázky budúcnosti či dĺžky trvania sveta nepoznáme. Poznáme však Kristovu vôľu, a tá je, aby keď príde druhýkrát na zem, našiel nás pripravených. „Bdejte, lebo neviete, kedy Pán príde.“ Znamenia, ktoré spomína Písmo, sú varovným signálom pre ľudí, aby sa spamätali, zamysleli nad svojím konaním. Deň Pánovho príchodu bude dňom radosti pre Jeho nasledovníkov, pre všetkých, čo žijú podľa Jeho vôle a kráčajú v Jeho šľapajách. Zároveň to však bude i deň zhrozenia a žalosti pre tých, ktorí nepočúvli Jeho hlas a nedali sa na cestu pokánia.