Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. marca 2005

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Bdejte a modlite sa! Slová toľkokrát počuté, a predsa nie vždy prežité. Ako je to však veľakrát ťažké vytrvať a bdieť na modlitbách. Bojovať v bdelosti modlitebný zápas za seba či za niekoho iného. A to najmä vtedy, keď musíme na Božiu odpoveď čakať. Ako tiež často býva ťažké modliť sa a bdieť vtedy, keď sa človeku všetko darí, keď žije bez väčších problémov. Vtedy sa veľmi ľahko dostaneme do pokušenia prestať s modlitbou a bdením. Dbajte, aby vaše srdcia neboli zaťažené. Opak je však skutočnosťou. Naše srdcia bývajú až príliš často všeličím zaťažené. Potom sa človek veľmi rád utieka k rôznym druhom pomoci, hľadajúc východisko zo situácie, v ktorej sa nachádza. Nezabúdajme, že modlitba je pre kresťana tá najlepšia a najúčinnejšia zbraň osvedčená mnohými vernými, ktorí na kolenách prebojovali nejeden duchovný zápas a neboli zahanbení. Mnoho totiž zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.