Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. marca 2005

Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho! Odkedy sa diablovi v raji podarilo zviesť prvých ľudí, odvtedy rozsieva hriech, aby ľudstvo zviedol z cesty za Pánom Bohom a pritiahol si ho k sebe. Judáša satan dostal. Opantal mu myseľ natoľko, že sa vôbec nepozeral na požehnanie, ktoré od Pána Ježiša Krista prijal. Nepozeral na to mnohé, čo prežil s Ním počas doby, keď bol Ježišovým učeníkom. Peniaze i za cenu nevinnej krvi mu oslepili oči. Zradil svojho Pána. Položme si otázku každý jeden sám: Nie som i ja Judášom? Nezradil som už ja Pána Ježiša Krista tým, že som sa nechal zviesť od neho za cenu niečoho nepodstatného. Koľkokrát i my sami uprednostňujeme všetko možné pred spoločenstvom s naším Pánom. Častokrát ľuďom chutí ovocie diabla, pretože jeho chuť je navonok sladká a na pohľad je veľmi lákavé, pritom si však neuvedomujú jeho trpkosť vo vnútri a následky, ktoré spôsobuje. Pán Boh však dal človeku slobodnú vôľu a každý z nás sa musí rozhodnúť sám.