Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. marca 2005

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Dokázať vernosť a oddanosť Pánu Bohu, to je asi tá najväčšia túžba každého kresťana. Bez rôznych pochybností, špekulácií, či racionálnych pre a proti, odovzdať Jemu samému všetku pochybnosť, obavy, všetko to, čo nás neraz odvádza od Neho. Spoľahnúť sa na Božiu vôľu, to je práve to, čo nám tak často nejde. Predstavme si, čo by sme urobili my, keby nám Pán Boh oznámil to, čo Abrahámovi. Zober svojho jediného syna či dcéru a obetuj mi ho. Pánu Bohu nemusíme však platiť takúto veľkú daň. Nežiada od nás obete v podobe detí ani dospelých, ale žiada si od nás obeť pokorného, oddaného a verného srdca. Nežiada obete, veď On sám dal za nás tú najväčšiu obeť. On pre našu záchranu obetoval Svojho Syna Pána Ježiša Krista. Spolieham sa i ja v každú chvíľu svojho života na Božiu prítomnosť a Jeho pomoc. Boh je naše útočisko a On túži byť útočiskom každému, kto ho v Ňom hľadá. Prejavujeme sa i my ako skutoční Boží nasledovníci? Poslúchajme Jeho príkazy a snažme sa plniť Jeho svätú vôľu!