Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. marca 2005

Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Britský spisovateľ Thomas Carlyle povedal: ”Každá vznešená koruna je a na Zemi vždy bude korunou tŕňovou.” Stará latinská fráza: “sic transit gloria mundi” znamená: “takto pomíňa sláva tohto sveta.” V našom pozemskom živote všetci túžime po ocenení a uznaní, akejsi výnimočnosti, čo by nás odlišovala od ostatných. Je to sebeckosť, súťaživosť a súperenie, pýcha, ktoré v prirodzenom človeku v nás nahlodávajú naše vnútro, vyvolávajú neskromnú túžbu byť o čosi vpredu, byť viac než ostatní, byť na výslní. Tak, ako ani učeníci vtedy nechápali závažnosť danej situácie, ktorú im Pán Ježiš oznamoval a pri Poslednej večeri otvorene povedal, žiaľ ani my nechápeme, ba sa aj podobne správame. A hoci žijeme v období Pánom predpovedanej poslednej doby, až pričasto aj nám ide iba o to, kto má aký titul, kto je kde zamestnaný, kto je všeobecne uznávaný, kto v cirkevnom zbore má akú funkciu, poverenie, teda povýšenie. Presne tak, ako je to vo svete, aj nám ide viac o prvenstvo, o dokázaní svojej prestíže pred ostatnými veriacimi. Vidí to Boh Otec, vidí to Pán Ježiš Kristus i Duch Svätý, vidia anjeli, ale Boh to dáva vidieť aj nášmu okoliu, našim sestrám a bratom úprimne veriacim. Je to smutné. Pozemské túžby po ocenení a tŕne pýchy, bodliaky sebeckosti, triesky ega, môžu byť bolestivým pokušením každého veriaceho. Pán nám však zanechal: “Vy však nie tak!” Všetko, čo je zo sveta, teda aj svetské ocenenia, koruny ako moc, láska k peniazom, prílišné zaujatie materiálnymi vecami a tiež poctami ľudí, sú tŕňovými korunami, pretože sú založené viac na získavaní a preberaní než na dávaní. Takto môže sebeckosť a pýcha z toho, čo pokladáme za vznešenú korunu, vyrobiť korunu tŕňovú, ktorú nedokážeme uniesť. Pán Ježiš prišiel na zem ako slúžiaci kráľ. Ak sme Jeho skutočnými nasledovateľmi, poďme spoločne a poddajme sa Jeho výzve: “Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!” Zodvihnutie kríža a nasledovanie Spasiteľa je vždy záväzkom k službe. Buďme teda pokornými služobníkmi Pána najvyššieho. Amen!