Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. marca 2005

Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu. Tak, ako to bolo s Petrom, žiaľ, aj s nami sa dejú také veci, že v okamihu oslnenia láskou Kristovou sme ochotní prisľúbiť všetko, dokonca aj veci celkom nemožné. Správame sa nerozumne, niekedy pre to, aby sme sa ako Peter ukázali, no len čo v skutočnosti ide o nasledovanie Pána, už nie sme takí ochotní a možno sme zaskočení, že sme za svoje výroky aj zodpovední, používame barličky výhovoriek. Ó, aké nerozumné! Pán Ježiš dokonale poznal Petra, a tak isto dokonale pozná nás, naše vnútro, zmýšľanie nášho srdca, lebo veď je Boží syn a všetko, čo vie Boh Otec o nás, vie aj Syn. Tak, ako Pán Ježiš konfrontuje Petra, tak sme konfrontovaní aj my. Pán nám dovoľuje prejaviť sa a ukázať naše vlastné vnútro, avšak súčasne nám ponúka jedinečnú možnosť poznania hĺbky Jeho lásky. Ak sme si istí, že sme túto lásku prijali, že sme Kristovci, nie nedeľní návštevníci služieb Božích, ale opravdiví nasledovatelia nášho Pána, nemusíme veľa sľubovať, nemusíme sa predvádzať a o svojej viere v Boha Otca a Syna okázalo presvedčovať Pána, veriacich, okolie a neraz možno seba samých. Lebo takýmto konaním iba hrešíme a zarmucujeme Boha. Stáva sa, že keď nás Pán zhromažďuje ako svoje dietky, tak, ako to bolo za čias Jeho putovania po zemi, keď sme povolávaní do konkrétnej služby či na konkrétne stretnutia odpočinku pri nohách Pána Ježiša, odrazu pohasne žiara našich sŕdc, hľadáme výhovorky, presne ako tamtí z Pánovho podobenstva o veľkej hostine. Jeden má to, iný zasa ono: “len nás prosím, ospravedlň!” Tak sa deje rok, čo rok, povolanie za povolaním a stretnutie za stretnutím. Smutné je, že zvyčajne sú to tí, ktorí sa takmer biť budú do pŕs, že pôjdu za Ježišom všade, kam by len šiel. No k ozajstnej službe či odpočinku pri Jeho nohách a načerpaniu živej vody, už akoby nebolo v nás síl. Boh Otec dal všetkým nám slobodu rozhodovania. Môžeme poslúchnuť Jeho volanie, nasledovať Pána Ježiša (veď On vie, či v skutočnosti naozaj môžeme), alebo budeme aj naďalej nasledovať toho druhého, teda riadiť sa vlastným rozhodnutím. Voľba je na nás, na každom z nás. Ak dnes začuješ Jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce, ale zvolaj: ”Tu som Pane, čo chceš, aby som konal?”