Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. marca 2005

Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Smrteľný zápas Pána Ježiša na Olivovom vrchu proti sile temnoty a moci zla. Rozhodujúci boj. Jednota Otca a Syna je prerušená následkom ľudských hriechov, ktoré Pán berie na seba. Priepasť je taká široká a temná, že Jeho duch je zhrozený. Tomuto smrteľnému zápasu nemôže uniknúť a nemôže byť použitá Jeho Božská moc. Tam je iba smrteľným človekom, zástupcom všetkých hriešnikov. Pokušiteľ dlho očakával tento okamih, ide Mu o všetko. Nebesá zamierajú úzkosťou, keď v rozhodujúcej chvíli zmučený a trpiaci Spasiteľ prosí Otca o odvrátenie toho kalicha. Je úplne sám, iba Boh Otec v nebesiach trpí so svojím Synom. Hoci prikázal svojim učeníkom, aby bdeli a modlili sa, nájde ich spať a spia i tí, ktorí sľubovali, že s Ním aj do väzenia a na smrť pôjdu, neopustia Ho, aj keby všetci... Pán Ježiš dopredu vedel a predpovedal im to: “Vy všetci sa túto noc odo mňa odvrátite.” Nemali v úmysle opustiť svojho Pána, avšak neuvedomili si potrebu vytrvalých modlitieb k všemohúcemu Bohu Otcovi, ako im to Pán Ježiš radil. Zdá sa, že nepochopili plnú závažnosť toho, čo sa odohrávalo priamo pred ich očami. A hoci odvtedy prešlo dvetisíc rokov, tak nejako podobne sme na tom aj my. Zem ovláda čoraz temnejšia tma. Revúci lev, knieža tohto sveta, oslepuje myseľ ľudí a udržiava ju pod svojou vládou. Všade okolo nás počuť nárek trpiaceho sveta. Podmaňuje si celé národy, spoločenstvá, štátne zriadenia, ale strháva k sebe aj mnohých veriacich. Svet je akoby v krútňave tornáda. Pán Ježiš na túto dobu upozorňoval a presne ju opísal. Žijeme v očakávaní Jeho slávneho druhého príchodu, všade by mal vládnuť čulý ruch príprav, ale vôbec to nevidno. Skôr možno povedať, že sme ustrnuli, zaspali, že kresťania, tak ako aj učeníci, upadli do strnulej letargie, zabudli ono Pánovo napomenutie: “Bdejte! Lebo neviete dňa ani hodiny.” Spiaci kresťania však prídu o všetko. Celý kresťanský svet sa v modlitbe Pána modlí: „Príď kráľovstvo Tvoje!” No väčšina z nich vôbec nečaká. Tým však, ktorí predsa berú Jeho slová vážne, adresuje Pán svoju výzvu: “Buďte ako ľudia, ktorí očakávajú svojho Pána!” Majte olej v svojich lampách! Preto sa pozeraj s nádejou, ktorá ti nedá duchovne spať, buď v strehu, buď pripravený. “Prídem skoro!” povedal Pán.