Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. marca 2005

Nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom. Ak si Ty Kristus, povedz nám (v.67). Prečo sa Mu posmievali, beztrestne Ho bili a všelijako trápili? Prečo sa ľudia takto zachovali k Pánovi pánov a Kráľovi kráľov. A to nielen strážcovia a vojaci, ale aj starší z ľudu. Tí rozvážni, ktorí Ho mali poznať. Najskôr preto, lebo nebol Mesiášom podľa ich predstáv, ale podľa predstáv Otca nebeského. Nebol Mesiášom, ktorý vedie do povstania, ktorý zabíja, ale takým, ktorý oživuje. Nepriateľov likviduje tak, že ich mení na priateľov. A tak je to podnes. Ježiša prijímajú iba pokorní. Tí, ktorí spoznali svoju stratenosť a pochopili, že prichádza Ten jediný, ktorý im môže pomôcť. Ježiš podnes zostáva skrytý a nepochopiteľný múdrym a pyšným, sebeckým a samospravodlivým. Tí sa Mu podnes posmievajú, a vymýšľajú proti Nemu otázky, ktorými by Ho odpísali, ktorými by dokázali, že On je nie Mesiáš, Syn Boží, ale iba podvodník. Ale pokorní Ho prijímajú s radosťou. On je našou nádejou aj pre dnešný deň.