Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. marca 2005

Nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia. Ich krik zvíťazil. Nič nezmôže ani Pilátovo presviedčanie. Ľud chce svoje. Chce hrdinu, nie bezmocného a slabého Mesiáša. Niekedy to ľudu trvá naozaj dlho, kým pochopí, kto je skutočným záchrancom, kto mu chce dobre. Ľud má rád hrdinov, ktorí majú tvrdé päste a blýskavé meče. Ježiš však vyzerá ako antihrdina, pravý opak našich predstáv. Nechal sa chytiť bez boja, nezosiela hromy - blesky na svojich nepriateľov, nevolá po pomste. Naozaj, zvláštny hrdina. Nevyhovuje ľudovým predstavám. A preto ľud kričí: preč s ním. My chceme skutočného hrdinu. A ako je to s nami a naším krikom? Koho by sme si my vyvolili? Pochopili sme už, že skutočným hrdinom je odpúšťajúci Boží Syn? Už sme porozumeli, že dejiny sveta zmení jedine Ježiš, ktorý je Láska a vnáša do sveta znovu lásku, odpustenie a zmierenie? Už sme porozumeli, že ani v našich sporoch nezvíťazí ani jedna stránka, ak nezvíťazí v našich srdciach Kristus? Každý je aspoň raz v živote (niekedy aj mnohokrát) postavený pred túto voľbu. Každý je aspoň raz v živote pozvaný, aby stíchol, prestal kričať a začal počúvať. Nezabudnime na to ani dnes a vyžiadajme si Ježiša - Hrdinu Božej lásky.