Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. marca 2005

A miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha. Vezmite, jedzte. Zvláštna večera, ktorá sa vlastne nikdy neskončila. Pokračuje totiž neustále v cirkvi Kristovej. Stôl je prestretý akoby uprostred sveta. Jedni prichádzajú, pretože uverili. A berú úžitok. Iní neprichádzajú; stále neveria... Počas večere zvláštne reči. O zrade, o ľudskej nestálosti, ale aj o Božej vernosti. A my sa neraz spytujeme: Či ja? Či vari ja? Toto je moje telo, toto je moja krv. Nebýva zvykom, aby sme jedli telo nejakého človeka. Tu je to však symbol, znamenie. Predivné znamenie, ktoré vybral sám Boh v Kristovi. Hovorí nám: to som ja, prítomný medzi vami. Som tu pre vás. Dotýkam sa vás, dotýkajte sa Ma. Prijímajte. Som s vami po všetky dni. Aj zradcovia a zapierači môžu prísť s nádejou zmeny života. A my patríme medzi tých, ktorí uverili. Prichádzame a žijeme z toho dotyku Boha. A nakoniec obracia Pán pozornosť ďaleko do budúcnosti. Hovorí o Božom Kráľovstve, o novom jedení a pití. Hovorí o novom svete, ktorý prichádza aj pre nás; pre tých, ktorí uverili. Aj o tomto je Zelený štvrtok. Sme šťastní, že sme pozvaní.