Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. marca 2005

Ajhľa, skúšal som ťa v peci biedy. Zrozumiteľná Božia reč. Vždy sa niečo končí a niečo zároveň aj začína. To platí o dnešnom dni. Končíme mesiac a začíname výklady listu Židom. Nájdeme v ňom mnoho múdreho slova a praktického posolstva pre nás. Hneď na začiatku počujeme, že Boh hovorí. ”Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov...” Neraz však aj mlčal. - Pozoruhodný je nápis na múre varšavského geta z roku 1944: ”Verím v slnko, aj keď nesvieti. Verím v lásku, aj keď ju necítim. Verím v Boha, aj keď mlčí.” V našom texte nejde o mlčanie, ale o reč. Je prejavom života. Reč je predovšetkým spôsob komunikácie. V súčasnej modernej dobe akoby stále boli objavované jej nové formy. Vždy s cieľom jej urýchlenia. Tie tradičné akoby už nestačili. Ale predsa reč zostáva. Komunikácia tým tradičným a osvedčeným spôsobom. Boh hovorí skrze Slovo. Urobil tak už mnohoráz a rozličným spôsobom. Cez Jeho Slovo zaznamenané v Biblii. X-krát ma už oslovilo a bodlo. Ani sa to spočítať nedá. Boh hovorí aj cez udalosti vo svete i v mojom osobnom živote. Nie vždy som hneď tomu porozumel. Až s odstupom času sa tak stalo. Avšak nášmu ľudskému pokoleniu sa Boh prihovoril tak jedinečne. Originálne, zrozumiteľne a jednoznačne. Skrze Ježiša Krista. On je to Slovo, ktoré bolo na počiatku a v plnosti časov stalo sa telom (Ján 1,1.14). A to všetko kvôli mne a kvôli tebe.