Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. apríla 2005

Hospodin kraľuje na večné veky! Zákon a evanjelium. Týmto nadpisom začína 2. kapitola listu Židom. V prvom verši čítame, aby sme si všímali to, čo sme počuli a neobišli to. Čo všetko si máme všímať! Napr. pred použitím lieku máme pozorne prečítať príbalový leták. Po zakúpení prístroja do domácnosti preštudovať návod na jeho použitie. Mnoho ťažkostí vznikne, keď zostane neprečítaný. Aj Kniha kníh obsahuje návod. Návod na použitie nášho života. Ten je zaznamenaný aj v sume zákona a evanjelia. V Biblii je recept, ako žiť život v kategórii BYŤ. O mesiac si pripomenieme rok nášho členstva v EÚ. Získali sme mnoho plusov. A mínusy? Aj s nimi sa tak často stretávam. So životom v kategórii MAŤ. Slovenské médiá prinášajú informácie, že naša spoločnosť sa stáva viac a viac konzumnou. BYŤ a MAŤ. Starogrécky filozof Sokrates tvrdil, že skutočne múdry človek netúži po veľkom majetku. Veľmi rád chodieval na trh. Nikdy si však nič nekúpil. Jeho priateľ sa ho na to aj opýtal, pretože tomu nerozumel. On odpovedal: ”Veľmi rád chodievam na trh. Vždy nanovo totiž zisťujem, bez koľkých vecí dokážem byť šťastný.” Prechádzame aj my obchodnými centrami, kde je premnoho tovaru. Tie základné veci iste kupujeme, pretože ich potrebujeme (1.Timoteovi 6,8). To nás motivuje ku krátkemu stíšeniu možno aj medzi plnými regálmi: “Pane, ďakujem Ti, že nepotrebujem ani toto, ani toto. Teba najviac potrebujem. Amen”