Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. apríla 2005

Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Veľkonočné východisko v dobrej správe. Pán Ježiš sa po svojom vzkriesení už tretí raz zjavuje svojim učeníkom. Tentoraz pri Tiberiadskom mori. Prichádza k svojim vždy nanovo. Dokazuje, že žije. Reformátor M. Luther si v ťažkých chvíľach svojho života písal kriedou na písací stôl, ale aj na stenu: VIVIT! Žije! Teológa Karola Bartha sa študenti opýtali na východiská jeho teológie. Odpovedal veľmi jednoznačne: ”Kristus žije! Z tejto skutočnosti vychádzam vo všetkom.” Je to správa nadovšetko. Kristus žije. Dobrá správa všetkých čias. Posolstvo, ktoré prichádza k nám v čase mnohých nie dobrých správ. Škótsky aristokrat, romantik a idealista lord Lowatt začal v Glasgowe po 2. svetovej vojne vydávať noviny pod názvom: ”God News.” Uverejňoval v nich samé dobré správy. Žiadne lúpeže, prepadnutia, vraždy, hrubosti, tragédie a pod. V Dobrých správach si všímal iba ušľachtilé udalosti - prejavy tolerancie, skutky lásky, záchranné akcie, charitatívne podujatia, atď. atď. Po mesiaci jeho noviny skrachovali. Nik ich nekupoval. Nebol o ne žiadny záujem. Dobré správy skrachovali. Zápasím o to a modlím sa za to, aby evanjelium neskrachovalo pri mne a mojich blízkych. Veľkonočné východisko je aj pre mňa jedinečné riešenie. Riešenie všetkých mojich bojov a zápasov, prehier a víťazstiev. Aj tých najbolestivejších, najkomplikovanejších a zdanlivo neriešiteľných situácií môjho života.