Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. apríla 2005

Hospodin ... pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou. Dôverujme Ježišovi. Každý z nás je povolaný pre nejakú prácu. Niekto má nadanie pre to, iný zas pre niečo iné. Veríme, že všetko sme dostali od Boha, ktorý každého obdaril určitým talentom. Sme však všetci do jedného povolaní aj k čomusi inému: k povolaniu byť svedkami a apoštolmi Ježiša Krista. Dnešné posolstvo nám adresuje výzvu, aby sme svoj zrak zamierili na Ježiša - Veľkňaza Novej Zmluvy. Jeho smrť bola dôsledkom Jeho poslušnosti a vernosti svojmu Otcovi nebeskému a nutnosťou pre našu záchranu. Jeho vzkriesenie bolo triumfom nad mocnosťami temna a smrti. Na všeličo dnes ľudia pozerajú, na všeličo upínajú svoj zrak. No to ”všeličo” sa časom a skúškami ukazuje ako nestále, pominuteľné, zradné. V čom a kom všetkom sme sa už sklamali? Majetok je pominuteľný, ľudia sú vo svojich sľuboch nestáli a dávajú sa zviesť. Ani samému sebe sa často nedá veriť... Je toho veľa a nič nie je na 100%. Ale je tu Niekto, kto nám dáva skutočnú záruku. Je to Ježiš Kristus, Boží Syn a Víťaz nad smrťou. Sme Ježišovým domom, Jeho vlastníctvom. On nás zbavil otroctva smrti. Nuž, zachovajme si dôveru v Neho. On nás nesklame a z Jeho ruky nás nikto nebude môcť vytrhnúť.