Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. apríla 2005

Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú. Kráčaj za Ním. Rozhodnutie sa pre Krista je bytostné. Každý človek si musí dať odpoveď na otázku, či uznávam nad sebou Božiu autoritu, či som si vedomý, v akej situácii stojím pred Bohom. Neexistuje človek, ktorý by sa mohol tejto otázke vyhnúť. Avšak aj keď sme urobili rozhodnutie, treba z neho vyvodiť dôsledky. Ako sa nedá váhať pri rozhodovaní sa pre vieru v Ježiša Krista, ako Vzkrieseného Mesiáša a Víťaza nad smrťou, hriechom a diablom, tak isto sa nedá váhať na ceste za Ním. Bolo by nanajvýš zvláštne, keby sme sa rozhodli a vydali na cestu, na určené miesto a potom by sme váhali, či vôbec ideme dobre a pýtali sa, prečo ta vlastne ideme a či naozaj máme ísť práve tam, kam sme sa rozhodli dostať. Žiaľ, mnohí kresťania toto robia. Oduševnene odovzdajú svoj život Pánovi - možno na evanjelizácii, možno pod dojmom ”ohnivej” kázne, a potom, keď nadšenie vyprchá, prešľapujú a zaostávajú. Izraelci s nadšením vykročili z Egypta a na púšti zneisteli, boli nerozhodní a mnohí reptali. Výsledok bol zdrvujúci - nevošli do zasľúbenej zeme. Uveril si v Ježiša? Ak áno, tak chvála Pánovi! Ale teraz kráčaj za Ním, nezamoc sa v okolnostiach či pochybnostiach. Kráčaj za Ním, veď Jeho slovo je živé a mocné. Ono je našou posilou, ale aj naším sudcom. Riaď sa týmto Slovom, nefilozofuj okolo neho, ale dovoľ, nech ono určuje smer tvojim krokom a myšlienkam. Toto je tá cesta do Božieho odpočinku!