Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. apríla 2005

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? Značne rozšíreným javom v dnešnej dobe je znechutenie, frustrácia. V spleti intríg, podrazov, neférového konania a závisti nejeden aj veriaci kresťan rezignovane mávne rukou a povie, že to nemá zmysel. Načo sa ja snažím byť lepší ako iní? Veď mi to neosoží a svet sa zo mňa smeje. Alebo si povieme, načo som aktívny, veď si to nikto ani len nevšimne! Často sa pritom stane, že toto znechutenie a sklamanie prenášame aj na Boha. Ani Boh mi už nepomôže - to je častý výrok takýchto frustrovaných ľudí. Ale Boh nie je bezcitný či arogantný vládca. On je náš nebeský Otec a nekonečne Mu na nás záleží. Boh nie je nespravodlivý, nezabudol zabudol na naše dielo. On vidí každý náš skutok, pozná naše myšlienky. Božie zasľúbenia sú neodvolateľné. V sekulárnej spoločnosti sa všeličo môže zmeniť. Vláda môže dať verejný prísľub občanom, a môže ho aj zrušiť. Povie sa, nie sú prostriedky, nie sú na to kompetentní. Náš Boh však takto nepostupuje. Boží ”verejný prísľub” - zasľúbenie platí a nedá sa zrušiť. Abrahám prijal Božie zasľúbenie o svojom potomstve - i keď spočiatku s rozpakmi. A ono sa splnilo! Celá Stará zmluva je plná zasľúbení o Mesiášovi. V osobe Božieho Syna Ježiša Krista, v Jeho ukrižovaní a vzkriesení sa oni naplnili. Nuž verme Bohu! On zasľúbil každému z nás večný život. To je cieľ, pre ktorý sa oddá žiť a prekonávať starosti a sklamania.