Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. apríla 2005

Nech opustí muž neprávostí svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, lebo On hojne odpúšťa. V televízii a médiách často počuť kritiku na vládu. Vláda to alebo ono zle robí, zdražuje sa, vládne tam korupcia, porušuje sa zákon. Takisto možno mnoho počúvať o tyranii, o diktátoroch, ktorí svojím prístupom, plným násilia a zloby, terorizovali a terorizujú mnohé národy. Myslíte si, že tento jav je badateľný len v našej dobe? Prorok Ezechiel, už pred dávnymi časmi slovom Božím prísne napomína panovníkov. Beda pastierom Izraela! Využívate stádo, ale nepasiete ho. Neochraňujete slabých, nestaráte sa o chorých, nehľadáte stratených, ale ovládate ich násilím. Povedomé, však? Nie je to nič nové pod slnkom. Z generácie na generáciu sa vlády a vládcovia dostávajú do pokušenia moci a mnohí podľahnú. Každý, kto je v moci postavený, by mal však pamätať na to, že aj on bude raz skladať účty. Hospodin bude brať každého vládcu na zodpovednosť. Boh sa ujíma aj slabých, aj tých čo trpeli pod zlými pastiermi. „Ja pozhľadúvam svoje ovce a budem ich pásť.“ On to aj robí, a to v osobe dobrého Pastiera Pána Ježiša Krista, ktorý dušu kladie za ovce. Do Jeho ochrany sa porúčajme! A ak sme v zodpovednom postavení a sú nám zverení iní ľudia, berme si vzor od Pastiera našich duší Vzkrieseného Pána Ježiša Krista.