Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. apríla 2005

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im. Kráľ spravodlivosti a pokoja. Spravodlivosť a pokoj! Vzácne slová. A ešte vzácnejšie dary od nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Kto ich vlastní, je požehnaný. Vo svete, ktorý nás obklopuje, niet spravodlivosti a niet ani pokoja. Ba tá nespravodlivosť a nepokoj vôkol nás akoby dostávali nový rozmer, hrozivejší a desivejší. Stúpa neistota z nezamestnanosti, kto nie je veľmi bohatý alebo krásny, nemá mnoho šancí na úspech. Žijeme vo svete výkonu a biznis sa s nikým nemazná. Ľudskosť sa z pracovísk i zo vzťahov vytráca. Chorí ľudia, starí ľudia sú nepotrební. A predsa i v tomto tvrdom svete, uprostred dravosti, môžeš plnými dúškami vnímať pokoj vo svojej duši. Náš otec Abrahám spoznal v Melchisedekovi Božieho vyslanca, spoznal Darcu pokoja a spravodlivosti, týchto vzácnych darov. On netúžil po sláve sveta ani po bohatstve. Ani chvíľu neváhal, či Mu má odovzdať svoje srdce. Vedel, kde je jeho miesto - pri nohách Pána. A preto dostalo sa mu požehnania. Abrahámova viera a dôvera, ale i poslušnosť Pánu Bohu by mala byť i pre nás výzvou ku každodennej ceste so svojím Bohom. A vtedy kňaz najvyššieho Boha, Syn Boží dbá o to, aby sa nám nestala krivda, aby sme žili v pokoji i vtedy, keď okolo nás zúri zlo a neistota chce nahlodať našu vieru. Pán Ježiš túži, aby sme Mu verili, nech sú okolnosti okolo nás akékoľvek hrozivé. Abrahám prešiel tiež ťažkými skúškami viery. Opustil rodný dom a išiel do neznáma, lebo mu tak prikázal Boh. Ani na chvíľu nezaváhal a keď Boh požiadal o život tak veľmi vytúženého syna Izáka, i vtedy bol poslušný. Dôveroval svojmu Vodcovi. A my? Učme sa byť ako Abrahám a v našej duši bude natrvalo prebývať pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Tak nám Pán Boh pomáhaj.